Cerdd Cydweithredol Wrecsam

Ein Aelodau
Mae ein haelodau’n berfformwyr medrus ac yn arbenigwyr ar eu hofferynnau.  Maent i gyd wedi’u harchwilio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd cyn dechrau addysgu. Maent yn derbyn sesiynau hyfforddi ar ddatblygiad proffesiynol a chedwir golwg ar eu haddysgu’n rheolaidd. Cânt gefnogaeth hyfforddiant diogelwch a gwarchod plant yn rheolaidd.

Gweler ein rhestr gyfredol o aelodau isod, gydag ychwanegiadau i’w cynnwys.

Chloe Powell-Davies

Chloe Powell-Davies

Telyn - Harp

Edward Wadon

Edward Wadon

Llinynnau - Strings

Helen Carver

Helen Carver

Pres - Brass

James Edwards

James Edwards

Taro - Percussion

Lisa Atherton

Lisa Atherton

Llinynnau - Strings

Mark Lansom

Mark Lansom

Llinynnau - Strings

Rosanna Lawson

Rosanna Lawson

Piano - Piano

Sophie Davies

Sophie Davies

Llinynnau - Strings

Steve Atherton

Steve Atherton

Pres - Brass

Stephen Shotton

Stephen Shotton

Chwythbrennau - Woodwind

Tina Boycott

Tina Boycott

Llais - Voice

Timothy Jones

Timothy Jones

Llais - Voice

Matthew Nicholls

Matthew Nicholls

Gitar - Guitar